Profil

Vi är en affärsjuridisk advokatbyrå i Hamburg som är specialiserad på juridisk rådgivning till nordiska klienter vid deras aktiviteter i Tyskland. Vi arbetar huvudsakligen med handels- och bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, fastighetsrätt och förnybar energi.

Byrån startades 1992 och har sedan dess erbjudit kvalificerad affärsjuridisk rådgivning för nordiska näringsidkare, huvudsakligen inom handels- och bolagsrätt. Vår delägare Dr. Johannes Klages, som är specialist i skatterätt, erbjuder även kommersiell- och skatterättslig rådgivning.

Sedan år 2000 erbjuder vi juridisk rådgivning inom området för förnybar energi. Sedan dess har våra medarbetare bistått vid genomförande av vindkraftsprojekt med en kapacitet på sammanlagt mer än 1.500 MW och solenergiprojekt på en kapacitet av mer än 800 MW. För att alltid ligga i framkant vad gäller rättspraxis och teknologi, är byrån bl.a. medlem i Bundesverband Windenergie e.V. (BWE) och dess juridiska rådgivande kommitté. Vår delägare Dr. Axel B. Röpke är dessutom vice ordförande för BWE och styrelseordförande för BWEs regionala avdelning i Hamburg. Vidare är vår delägare Christian Sagawe en uppskattad föreläsare hos Danmarks Vindmølleforening på grund av sin stora expertis och erfarenhet.

Vi erbjuder, sedan mer än ett decennium, även juridisk rådgivning inom fastighetsrätt för nordiska investerare vid samtliga rättsliga frågor rörande fast egendom. Teamet kring Christoph Schulze har särskilt expertis av förvärv av enskilda objekt eller portföljer, utveckling av beståndsfastigheter, konfliktlösning efter transaktioner och vid den dagliga driften av fastigheter i Tyskland.

Alla våra advokater och de flesta av våra medarbetare talar ett nordiskt språk.

Vi är bl.a. engagerade i följande föreningar: