Dataskydd

Dataskydd och datasäkerhet är viktiga för oss. Därför förpliktigar vi oss att skydda Era personliga uppgifter och behandlar dina data förtroligt. Vi vill här informera Er, vilka av Era personliga data vi insamlar i samband med Ert besök på vår hemsida samt till vilka ändamål de brukas.

 

Insamling och behandling av data

Ni kan använda vår hemsida utan att avslöja Er identitet. Som vid varje användning av internet lämnas dock dataspår av tekniska skäl vid användande av vår hemsida. Följande data överförs av Er webbläsare till våra servrar och registreras i log-filer:

•    hemsidan från vilken du besöker vår hemsida (refererande URL),

•    hemsidan av vårt internetutbud som du besöker,

•    datum och tidpunkt för ditt besök,

•    typ och version av den använda webbläsaren,

•    det använda operativsystemet,

•    det använda språket,

•    IP-adressen på enheten som uppkopplar sig till Internet.

 

Evaluering av dessa log-fil data sker endast vid fall av missbruk av vår hemsida. Ytterligare användning, t.ex. för statistiska ändamål eller vidareförmedling till tredje part sker inte.

 

Upplysning om Era sparade personliga uppgifter/radering

I enlighet med bestämmelserna av BDSG (tysk lag om dataskydd) har alla användare av vårt internetutbud vid alla tidpunkter rätt att kräva upplysningar om vilka data som har sparats och till vilka ändamål dessa har använts. Rättelse av felaktig data eller raderade av data som inte längre är nödvändig eller olaglig att spara kan krävas. Upplysningar om sparade data lämnas efter skriftlig ansökan.

 

Ytterligare information

Vi vill även informera om att överföring av data via internet (t.ex. vid kommunikation via mail) kan medföra bristfällig säkerhet. Vi rekommendera att Ni kommunicerar med oss via vanlig post när det handlar om förtrolig information.

 

November 2014